Maaseutuelinkeinot, LMS2019KMM

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Osaajana kehittyminen 5
4
1
     
4
 
1
         
0
0
   
0
               
ICT-valmiudet 3
3
       
3
             
0
0
                     
Työelämän viestintä 3
3
       
3
             
0
0
                     
Työelämän englanti 4    
4
           
4
                   
0
         
Työelämän ruotsi 4      
4
           
4
                     
0
     
Yrittäjyys 3
3
       
3
               
0
                     
JAMK Innovaatioviikko 2
2
       
2
               
0
                     
15144015010440041100100404000
KOTIELÄINTUOTANTO
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Kotieläintilan käytäntö 10
10
       
10
             
0
0
                     
Tuotantoeläinten hoito ja hyvinvointi 8  
8
       
8
                 
0
                 
Kotieläintuotannon suunnittelu 8    
8
         
8
                   
0
           
1088001080800005508008000000
KASVITUOTANTO
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Peltoviljelyn perusteet 6  
6
       
6
                 
0
                 
Kasvituotannon ekonomia 3  
3
       
3
                 
0
                 
Kasvituotannon suunnittelu 6  
6
         
6
                 
0
               
015000096000000009600000000
METSÄTALOUS
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Metsän uudistaminen 5    
5
         
5
                   
0
           
Metsikön kasvatus 5    
5
           
5
                   
0
         
Yksityismetsätalouden suunnittelu ja talous 6      
6
             
6
                     
0
   
001060000550600000005500600
EKOLOGIA ja LUONNONTIETEET
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Ekologia 8
8
       
8
               
0
0
                   
Luonnontieteet 4  
4
       
4
                 
0
                 
Paikkatietojärjestelmät luonnonvara-alalla 3      
3
             
3
                     
0
   
84030840000300264000000300
BASICS of BIOECONOMY
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Innovations in Bioeconomy 6  
6
         
6
                 
0
               
Bioenergy Use in the Rural Areas 5    
5
           
5
                   
0
         
Natural resources 5      
5
             
5
                     
0
   
06550006050500000600500500
MAASEUDUN YRITYSTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Maatilan työsuojelu 3  
3
         
3
                 
0
               
Toimintaympäristön tuntemus 5  
5
         
5
                 
0
               
Henkilöstö voimavarana 5      
5
           
5
                     
0
     
Maatilatalouden kirjanpito ja verotus 7    
7
         
3
4
                 
0
0
         
Liiketoimintaosaaminen 3    
3
         
3
                   
0
           
081050008645000000806405000
MAASEUTUYRITTÄJÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-30 op)
                                                   
Yrityksen johtaminen 10    
10
           
10
                   
0
         
Kehittyvän maatilan tuotantoprosessit 8    
8
         
8
                   
0
           
Kotieläintuotannon teknologia 5      
5
           
5
                     
0
     
Maatalouden uusi teknologia 7      
7
           
7
                     
0
     
00181200008101200000000810012000
Biotalouden kehittämis- ja liiketoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-30 op)
                                                   
Biotalouden kehitystrendit 6    
6
         
6
                   
0
           
Biotalous, ihminen ja ympäristö 5    
5
         
2
3
                 
0
0
         
Biotalouden tuotteiden ja palveluiden tuotteistaminen 10    
10
           
10
                   
0
         
Biotalousalan ohjauskeinot 4      
4
           
4
                     
0
     
Biotalouden yrittäjyys 5      
5
           
5
                     
0
     
00219000081390000000081309000
KOTIELÄINTALOUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                                   
Tuotantoeläinten anatomian, fysiologian ja etologian perusteet 5        
5
             
5
                       
5
Tuotantoeläinten ruokinta 5      
5
             
5
                     
0
   
Tuotantoeläinten jalostus 5      
5
             
5
                     
0
   
00010500000010500000000001005
BIOENERGIA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                                   
Biopolttoaineiden tuotanto 5      
5
             
5
                     
0
   
Biopolttoainejalosteet 5        
5
             
5
                       
5
Energiayrittäjyys 5        
5
             
5
                       
5
00051000000051000000000005010
YMPÄRISTÖNHOITO
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                                   
Maaseudun ympäristömittarit 4      
4
             
4
                     
0
   
Maaseutuelinkeinojen ympäristönhoito 8        
8
             
8
                       
8
Ympäristönkäytön ohjauskeinot 3    
3
           
3
                   
0
         
00348000030480000000300408
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                                   
Etsin, kehitän ja käynnistän 5    
5
         
2
3
                 
0
0
         
Yrittäminen osuuskunnassa 5    
5
         
2
3
                 
0
0
         
Esihautomo 5    
5
         
1
4
                 
0
0
         
00150000051000000000051000000
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Maatilaharjoittelu 15  
15
         
15
                   
0
             
Erikoistumisharjoittelu 15      
15
             
15
                       
0
 
01501500015000150000001500000150
TUTKIMUS- ja KEHITYSOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Tutkimus ja kehittäminen 5      
5
             
5
                     
0
   
Opinnäytetyö osa 1 5      
5
             
5
                     
0
   
Opinnäytetyö osa 2 10        
10
             
10
                       
10
00010100000001010000000000010010
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
                                                   
Tietokone työvälineenä 5  
5
         
5
                 
0
               
Maaseutuelinkeinojen teemaopinnot 5        
5
             
5
                       
5
05005005000050000500000005
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3357948833332136405430583391862121154054030431533

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.