Maaseutuelinkeinot, LMS2020KMM

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Osaajana kehittyminen 5
4
1
     
4
 
1
         
0
   
0
               
ICT-valmiudet 3
3
       
3
             
0
                     
Työelämän viestintä 3
3
       
3
             
0
                     
Työelämän englanti 4    
4
           
4
                 
0
         
Työelämän ruotsi 4      
4
           
4
                   
0
     
Yrittäjyys 3
3
       
3
             
0
                     
JAMK InnoFlash 2
2
       
2
             
0
                     
1514401501044001500100404000
KOTIELÄINTUOTANTO
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Kotieläintilan käytäntö 10
10
       
10
             
0
                     
Tuotantoeläinten hoito ja hyvinvointi 8  
8
       
8
               
0
                 
Kotieläintuotannon suunnittelu 8    
8
         
8
                 
0
           
1088001080800001008008000000
KASVITUOTANTO
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Peltoviljelyn perusteet 6  
6
       
6
               
0
                 
Kasvituotannon ekonomia 3  
3
       
3
               
0
                 
Kasvituotannon suunnittelu 6  
6
         
6
               
0
               
01500009600000009600000000
METSÄTALOUS
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Metsän uudistaminen 5  
5
       
5
               
0
                 
Metsikön kasvatus 5  
5
         
5
               
0
               
Yksityismetsätalouden suunnittelu ja talous 6    
6
           
6
                 
0
         
01060005506000005500600000
EKOLOGIA ja LUONNONTIETEET
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Ekologia 8
8
       
8
             
0
0
                   
Luonnontieteet 4  
4
       
4
               
0
                 
Paikkatietojärjestelmät luonnonvara-alalla 3      
3
             
3
                   
0
   
8403084000030444000000300
BASICS of BIOECONOMY
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Innovations in Bioeconomy 6  
6
         
6
               
0
0
             
Bioenergy Use in the Rural Areas 5    
5
           
5
                 
0
         
Natural resources 5      
3
             
3
                   
0
   
0653000605030000330500300
MAASEUDUN YRITYSTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Maatilan työsuojelu 3  
3
         
3
               
0
               
Toimintaympäristön tuntemus 5  
5
         
5
               
0
               
Henkilöstö voimavarana 5      
5
           
5
                   
0
     
Maatilatalouden kirjanpito ja verotus 7    
7
         
2
5
               
0
0
         
Liiketoimintaosaaminen 3    
3
         
3
                 
0
           
08105000855500000805505000
MAASEUTUYRITTÄJÄ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-30 op)
                                                 
Yrityksen johtaminen 10    
10
           
10
                 
0
         
Kehittyvän maatilan tuotantoprosessit 8    
8
         
8
                 
0
           
Kotieläintuotannon teknologia 5      
5
           
5
                   
0
     
Maatalouden uusi teknologia 7      
7
           
7
                   
0
     
0018120000810120000000810012000
Biotalouden kehittämis- ja liiketoiminta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-30 op)
                                                 
Biotalouden kehitystrendit 6    
6
         
6
                 
0
           
Biotalous, ihminen ja ympäristö 5    
5
         
2
3
               
0
0
         
Biotalouden tuotteiden ja palveluiden tuotteistaminen 10    
10
           
10
                 
0
         
Biotalousalan ohjauskeinot 4      
4
           
4
                   
0
     
Biotalouden yrittäjyys 5      
5
           
5
                   
0
     
0021900008139000000081309000
KOTIELÄINTALOUS
(Valitaan 0-15 op)
                                                 
Tuotantoeläinten anatomian, fysiologian ja etologian perusteet 5        
5
             
5
                     
5
Tuotantoeläinten ruokinta 5      
5
             
5
                   
0
   
Tuotantoeläinten jalostus 5      
5
             
5
                   
0
   
0001050000001050000000001005
BIOENERGIA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                                 
Biopolttoaineiden tuotanto 5    
5
           
5
                 
0
0
       
Biopolttoainejalosteet 5      
5
           
5
                   
0
     
Energiayrittäjyys 5      
5
           
5
                   
0
     
0051000000510000000002.52.510000
YMPÄRISTÖNHOITO
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                                 
Maaseudun ympäristömittarit 4    
4
           
4
                 
0
0
       
Maaseutuelinkeinojen ympäristönhoito 8      
8
           
8
                   
0
     
Ympäristönkäytön ohjauskeinot 3      
3
             
3
                   
0
   
00411000004830000000228300
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                                 
Demola Project 5      
5
             
5
                   
0
0
 
Esihautomo 5      
5
             
5
                   
0
0
 
Hautomo 8      
8
             
8
                   
0
0
 
000180000000180000000000990
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Maatilaharjoittelu 15  
10
5
       
10
5
               
0
0
           
Erikoistumisharjoittelu 15      
10
5
           
10
5
                   
5
5
0105105001050010500001050000105
TUTKIMUS- ja KEHITYSOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Tutkimus ja kehittäminen 5      
5
             
5
                   
0
   
Opinnäytetyö osa 1 5      
5
             
5
                   
0
   
Opinnäytetyö osa 2 10        
10
             
10
                     
10
0001010000000101000000000010010
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
                                                 
Englannin tukiopinnot 5  
5
         
5
               
0
               
Ruotsin tukiopinnot 5    
5
           
5
                 
0
         
Tietokone työvälineenä 5  
5
         
5
               
0
               
Maaseutuelinkeinojen teemaopinnot 5      
2
3
           
2
3
                 
3
 
3
Professional English for the Field of Natural Resources 5      
5
           
5
                   
0
     
0105730010055230001000505203
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3362861052033263634524857202942623133447.54.548381920

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.