Fysioterapeutti, SFT2017SMM

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Osaajana kehittyminen 5
3
1
1
 
2
1
 
1
 
1
 
0
0
 
0
     
0
     
0
   
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                         
Työelämän englanti 4
4
       
4
             
0
                     
Työelämän ruotsi 4
4
       
4
             
0
                     
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                         
Yrittäjyys 3
3
     
3
             
0
                       
JAMK Innovaatioviikko 2
2
       
2
             
0
                     
22110111101010741010001000100
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
3
     
3
           
0
                         
Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta 3
3
       
3
             
0
                     
Turvallisen lääkehoidon perusteet 2
2
     
2
           
0
                         
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 3
3
     
3
           
0
                         
Lääketiede kuntoutuksen näkökulmasta 2  
2
       
2
                 
0
               
11200832000080300200000000
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
3
     
3
             
0
                       
Toimintakyky ja osallisuus 3
3
     
3
             
0
                       
Sosiaali- ja terveysalan palvelut 4
4
     
4
             
0
                       
1000010000000010000000000000
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
3
       
3
             
0
                     
Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 3
3
     
2
1
         
0
0
0
                     
6000240000011400000000000
TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI JA FYSIOTERAPIAN MENETELMIÄ
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Anatomy and Physiology II 4
4
       
4
               
0
                   
Exercise Physiology and Biomechanics 4
4
       
4
               
0
                   
Motorinen kehitys ja oppiminen 3
3
       
3
               
0
                   
Toimintakyvyn arviointi 8  
8
       
8
                 
0
               
Manuaalinen terapia 3  
3
       
3
                 
0
               
Terapeuttinen harjoittelu I 3  
3
       
3
                   
0
             
Terapeuttinen harjoittelu II 3  
3
         
3
                     
0
         
Terapeuttinen harjoittelu III 3    
3
         
3
                       
0
     
1117300111433000001101130303000
TOIMINTAKYVYN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN FYYSISEN AKTIIVISUUDEN JA FYSIOTERAPIAN KEINOIN
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Liikunnan ohjaaminen 3
3
       
3
               
0
                   
Soveltava liikunta 3    
3
         
3
                       
0
     
Adapted Physical Education 3  
3
       
3
                   
0
             
Fysioterapia aineenvaihdunnan, hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintarajoitteissa sekä psyykkisten toimintojen tukemisessa 6  
6
       
6
                   
0
             
Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa sekä urheilijoiden terapiassa 9  
9
         
9
                     
0
         
Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa 9    
9
         
9
                       
0
     
31812003991200000300909012000
CHALLENGES OF INTERNATIONAL ENVIRONMENT AND TECHNOLOGY IN FUTURE
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Wellness Technology and environmental planning 5  
5
         
5
                     
0
         
Leadership Skills and Quality Assurance 5    
5
           
5
                       
0
   
0550000505000000000500500
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Harjoittelu I 11  
11
         
11
                   
0
           
Harjoittelu II 11    
11
         
11
                       
0
     
Harjoittelu III 11    
11
           
11
                       
0
   
011220000111111000000001100111100
KEHITTYVÄ ASIANTUNTIJUUS FYSIOTERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Kehittyvä asiantuntijuus I 10      
10
           
10
                         
10
Kehittyvä asiantuntijuus II 10      
10
           
10
                         
10
0002000000020000000000000020
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                                 
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Tutkimus ja kehittäminen 5    
5
           
5
                       
0
   
Opinnäytetyö osa 1 5    
5
           
5
                       
0
   
Opinnäytetyö osa 2 10    
10
           
10
                       
0
0
 
0020000000200000000000001550
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 63546320313225292637201615171501312121702632520

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.