Fysioterapeutti, SFT2018SMM

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                             
Osaajana kehittyminen 5
2.5
1.25
1.25
 
1.25
1.25
 
1.25
 
1.25
 
0
   
0
   
0
   
0
   
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                     
Työelämän englanti 4  
4
       
4
                 
0
           
Työelämän ruotsi 4
4
     
4
             
0
                   
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                     
Yrittäjyys 3
3
       
3
               
0
               
JAMK Innovaatioviikko 2
2
       
2
               
0
               
17.55.31.3011.36.341.301.307.3406.3041.3001.300
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                             
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
3
     
3
             
0
                   
Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta 3
3
       
3
             
0
                 
Turvallisen lääkehoidon perusteet 2
2
       
2
               
0
               
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 3
3
     
3
           
0
                     
Lääketiede kuntoutuksen näkökulmasta 2  
2
       
2
                 
0
           
112006520000333202000000
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                             
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
3
     
3
             
0
                   
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
3
     
3
           
0
                     
Sosiaali- ja terveysalan palvelut 4
4
     
4
             
0
                   
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 6
6
       
6
               
0
               
1600010600000370600000000
TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI JA FYSIOTERAPIAN MENETELMIÄ
(Kaikki pakollisia)
                                             
Anatomy and Physiology II 4
4
       
4
             
0
                 
Exercise Physiology and Biomechanics 4
4
       
4
             
0
                 
Motorinen kehitys ja oppiminen 3
3
       
3
             
0
                 
Toimintakyvyn arviointi 8
8
       
8
                 
0
             
Manuaalinen terapia 3  
3
       
3
                 
0
           
Terapeuttinen harjoittelu I 3  
3
       
3
                 
0
           
Terapeuttinen harjoittelu II 3  
3
         
3
                 
0
         
Terapeuttinen harjoittelu III 3  
3
         
3
                 
0
         
191200019660000011086600000
TOIMINTAKYVYN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN FYYSISEN AKTIIVISUUDEN JA FYSIOTERAPIAN KEINOIN
(Kaikki pakollisia)
                                             
Liikunnan ohjaaminen 3
3
       
3
             
0
                 
Soveltava liikunta 3  
3
         
3
                 
0
         
Adapted Physical Education 3  
3
       
3
                 
0
           
Fysioterapian aineenvaihdunnan, hengitys- ja verenkiertoelimistön# 6  
6
       
6
                 
0
           
Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa sekä urheilijoiden terapiassa 9  
9
         
9
                 
0
         
Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa 9  
9
         
9
                 
0
         
33000039210000030092100000
CHALLENGES OF INTERNATIONAL ENVIRONMENT AND TECHNOLOGY IN FUTURE
(Kaikki pakollisia)
                                             
Wellness Technology and environmental planning 5  
5
         
5
                 
0
         
Oman työn kehittäminen, johtaminen ja palvelumuotoilu 5    
5
           
5
                   
0
   
05500005050000000500500
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                             
Harjoittelu I 11  
11
       
11
                 
0
           
Harjoittelu II 11    
11
         
11
                   
0
     
Harjoittelu III 11    
11
         
11
                   
0
     
01122000110220000000110022000
KEHITTYVÄ ASIANTUNTIJUUS FYSIOTERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
                                             
Kehittyvä asiantuntijuus I 10    
10
           
10
                   
0
   
Kehittyvä asiantuntijuus II 10      
10
           
10
                     
10
00101000000101000000000010010
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                             
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                             
Tutkimus ja kehittäminen 5    
5
           
5
                   
0
   
Opinnäytetyö osa 1 5    
5
           
5
                   
0
   
Opinnäytetyö osa 2 10    
5
5
         
5
5
                 
5
 
5
00155000001550000000001505
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
                                             
00000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 66.565.353.31527.339.33233.32231.31513.3141714.383233.302231.3015

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.