Fysioterapeutti, SFT2019SMM

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                         
Osaajana kehittyminen 5
2.5
1.25
1.25
 
1.25
1.25
 
1.25
 
1.25
 
0
0
   
0
   
0
   
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                 
Työelämän englanti 4  
4
       
4
             
0
           
Työelämän ruotsi 4
4
     
4
           
0
                 
Työelämän viestintä 3
3
       
3
           
0
               
Yrittäjyys 3
3
       
3
           
0
               
JAMK InnoFlash 2
2
       
2
           
0
               
17.55.31.308.39.341.301.308.39.3041.3001.300
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                         
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
3
     
3
           
0
                 
Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta 3
3
       
3
           
0
               
Turvallisen lääkehoidon perusteet 2
2
       
2
           
0
               
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 3
3
     
3
           
0
                 
Lääketiede kuntoutuksen näkökulmasta 2  
2
       
2
             
0
           
1120065200006502000000
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
3
     
3
           
0
                 
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
3
     
3
           
0
                 
Sosiaali- ja terveysalan palvelut 4
4
     
4
           
0
                 
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 6
6
       
6
           
0
               
160001060000010600000000
TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI JA FYSIOTERAPIAN MENETELMIÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Anatomy and Physiology II 4
4
       
4
           
0
               
Exercise Physiology and Biomechanics 4
4
       
4
           
0
               
Motorinen kehitys ja oppiminen 3
3
       
3
           
0
               
Toimintakyvyn arviointi 8
8
       
8
             
0
             
Manuaalinen terapia 3  
3
       
3
             
0
           
Terapeuttinen harjoittelu I 3  
3
       
3
             
0
           
Terapeuttinen harjoittelu II 3  
3
         
3
             
0
         
Terapeuttinen harjoittelu III 3  
3
         
3
             
0
         
1912000196600001186600000
TOIMINTAKYVYN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN FYYSISEN AKTIIVISUUDEN JA FYSIOTERAPIAN KEINOIN
(Kaikki pakollisia)
                                         
Liikunnan ohjaaminen 3
3
       
3
           
0
               
Soveltava liikunta 3  
3
         
3
             
0
         
Adapted Physical Education 3  
3
       
3
             
0
           
Fysioterapian aineenvaihdunnan, hengitys- ja verenkiertoelimistön# 6  
6
       
6
             
0
           
Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteissa sekä urheilijoiden terapiassa 9  
9
         
9
             
0
         
Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteissa 9  
9
         
9
             
0
         
330000392100003092100000
CHALLENGES OF INTERNATIONAL ENVIRONMENT AND TECHNOLOGY IN FUTURE
(Kaikki pakollisia)
                                         
Wellness Technology and environmental planning 5  
5
         
5
             
0
         
Oman työn kehittäminen, johtaminen ja palvelumuotoilu 5    
5
           
5
               
0
   
055000050500000500500
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                         
Harjoittelu I 11  
11
       
11
             
0
           
Harjoittelu II 11    
11
         
11
               
0
     
Harjoittelu III 11    
11
         
11
               
0
     
011220001102200000110022000
KEHITTYVÄ ASIANTUNTIJUUS FYSIOTERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
                                         
Kehittyvä asiantuntijuus I 10    
10
           
10
               
0
   
Kehittyvä asiantuntijuus II 10      
10
           
10
                 
10
001010000001010000000010010
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan 0-15 op)
                                         
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Tutkimus ja kehittäminen 5    
5
           
5
               
0
   
Opinnäytetyö osa 1 5    
5
           
5
               
0
   
Opinnäytetyö osa 2 10    
5
5
         
5
5
             
5
 
5
001550000015500000001505
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
                                         
000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 66.565.353.31524.342.33233.32231.31524.334.383233.302231.3015

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.