Kuntoutuksen ohjaaja, SKO2018SMM

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                             
Osaajana kehittyminen 5
1.67
1.67
1.67
 
1.67
 
1.67
 
1.67
   
0
0
     
0
   
0
     
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                     
Työelämän englanti 4  
4
         
4
                 
0
         
Työelämän ruotsi 4
4
     
4
             
0
                   
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                     
Yrittäjyys 3
3
       
3
               
0
               
JAMK Innovaatioviikko 2
2
       
2
               
0
               
16.75.71.7011.751.741.7006.84.80501.7401.7000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                             
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
3
     
3
             
0
                   
Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta 3
3
       
3
             
0
                 
Turvallisen lääkehoidon perusteet 2
2
       
2
               
0
               
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 3
3
     
3
           
0
                     
Lääketiede kuntoutuksen näkökulmasta 2  
2
       
2
                 
0
           
112006520000333202000000
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                             
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
3
     
3
             
0
                   
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
3
     
3
           
0
                     
Sosiaali- ja terveysalan palvelut 4
4
     
4
             
0
                   
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 6
6
       
6
               
0
               
1600010600000370600000000
KUNTOUTUJA ASIAKKAANA
(Kaikki pakollisia)
                                             
Harjoittelu I 9
9
       
9
             
0
                 
Harjoittelu II 10  
10
       
10
                 
0
           
Harjoittelu III 15  
15
         
15
                 
0
         
Kuntoutuksen lähtökohdat 3
3
       
3
             
0
                 
Kuntoutustarpeen arviointi I 3
3
       
3
             
0
                 
Kuntoutustarpeen arviointi II 3  
3
       
3
                 
0
           
Kuntoutusprosessi 5  
5
       
5
                 
0
           
1533000151815000001500181500000
KUNTOUTUKSEN OHJAUS JA SUUNNITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                             
Kuntoutuksen ohjausmenetelmät I 4  
4
         
4
                 
0
         
Kuntoutuksen ohjausmenetelmät II 3  
3
         
3
                 
0
         
Multiprofessional Co-operation 3    
3
         
3
                   
0
     
Kuntoutuksen suunnittelu ja vaikuttavuus 3    
3
           
3
                   
0
   
Harjoittelu IV 16    
16
           
16
                   
0
   
Mielenterveys- ja päihdetyö 5  
5
       
5
                 
0
           
012220005731900000057031900
KUNTOUTUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖT
(Kaikki pakollisia)
                                             
Kuntoutuksen palvelujärjestelmät ja lainsäädäntö 5  
5
       
5
                 
0
           
Sosiaaliturva 3  
3
         
3
                 
0
         
Kuntoutuksen ohjausmenetelmät III 3    
3
           
3
                   
0
   
Assistive Technology 3    
3
           
3
                   
0
   
Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio 3    
3
           
3
                   
0
   
Esteetön työ- ja toimintaympäristö 3    
3
           
3
                   
0
   
Oman työn kehittäminen, johtaminen ja palvelumuotoilu 5    
5
         
5
                   
0
     
08170005351200000053051200
KEHITTYVÄ ASIANTUNTIJUUS KUNTOUTUKSEN OHJAUKSESSA
(Kaikki pakollisia)
                                             
Kehittyvä asiantuntijuus I 10      
10
           
10
                     
10
Kehittyvä asiantuntijuus II 10      
10
           
10
                     
10
00020000000200000000000020
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan 0-15 op)
                                             
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                             
Opinnäytetyö osa 1 5    
5
         
5
                   
0
     
Opinnäytetyö osa 2 10    
10
         
10
                   
0
     
Tutkimus ja kehittäminen 5    
5
         
5
                   
0
     
00200000020000000000020000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
                                             
00000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 58.760.760.72027.73131.72929.7312012.814.81813031.729029.731020

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.