Kuntoutuksen ohjaaja, SKO2019SMM

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                         
Osaajana kehittyminen 5
1.67
1.67
1.67
 
1.67
 
1.67
 
1.67
   
0
   
0
   
0
     
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                 
Työelämän englanti 4  
4
         
4
             
0
         
Työelämän ruotsi 4
4
     
4
           
0
                 
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                 
Yrittäjyys 3
3
       
3
           
0
               
JAMK InnoFlash 2
2
       
2
           
0
               
16.75.71.7011.751.741.70011.7501.7401.7000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                         
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
3
     
3
           
0
                 
Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta 3
3
       
3
           
0
               
Turvallisen lääkehoidon perusteet 2
2
       
2
           
0
               
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 3
3
     
3
           
0
                 
Lääketiede kuntoutuksen näkökulmasta 2  
2
       
2
             
0
           
1120065200006502000000
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
3
     
3
           
0
                 
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
3
     
3
           
0
                 
Sosiaali- ja terveysalan palvelut 4
4
     
4
           
0
                 
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 6
6
       
6
           
0
               
160001060000010600000000
KUNTOUTUJA ASIAKKAANA
(Kaikki pakollisia)
                                         
Harjoittelu I 9
9
       
9
           
0
               
Harjoittelu II 10  
10
       
10
             
0
           
Harjoittelu III 15  
15
         
15
             
0
         
Kuntoutuksen lähtökohdat 3
3
       
3
           
0
               
Kuntoutustarpeen arviointi I 3
3
       
3
           
0
               
Kuntoutustarpeen arviointi II 3  
3
       
3
             
0
           
Kuntoutusprosessi 5  
5
       
5
             
0
           
15330001518150000150181500000
KUNTOUTUKSEN OHJAUS JA SUUNNITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                         
Kuntoutuksen ohjausmenetelmät I 4  
4
         
4
             
0
         
Kuntoutuksen ohjausmenetelmät II 3  
3
         
3
             
0
         
Multiprofessional Co-operation 3    
3
         
3
               
0
     
Kuntoutuksen suunnittelu ja vaikuttavuus 3    
3
           
3
               
0
   
Harjoittelu IV 16    
16
           
16
               
0
   
Mielenterveys- ja päihdetyö 5  
5
       
5
             
0
           
0122200057319000057031900
KUNTOUTUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖT
(Kaikki pakollisia)
                                         
Kuntoutuksen palvelujärjestelmät ja lainsäädäntö 5  
5
       
5
             
0
           
Sosiaaliturva 3  
3
         
3
             
0
         
Kuntoutuksen ohjausmenetelmät III 3    
3
           
3
               
0
   
Assistive Technology 3    
3
           
3
               
0
   
Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio 3    
3
           
3
               
0
   
Esteetön työ- ja toimintaympäristö 3    
3
           
3
               
0
   
Oman työn kehittäminen, johtaminen ja palvelumuotoilu 5    
5
         
5
               
0
     
081700053512000053051200
KEHITTYVÄ ASIANTUNTIJUUS KUNTOUTUKSEN OHJAUKSESSA
(Kaikki pakollisia)
                                         
Kehittyvä asiantuntijuus I 10      
10
           
10
                 
10
Kehittyvä asiantuntijuus II 10      
10
           
10
                 
10
000200000002000000000020
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan 0-15 op)
                                         
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Opinnäytetyö osa 1 5    
5
         
5
               
0
     
Opinnäytetyö osa 2 10    
10
         
10
               
0
     
Tutkimus ja kehittäminen 5    
5
         
5
               
0
     
002000000200000000020000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                         
000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 58.760.760.72027.73131.72929.7312027.731031.729029.731020

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.