Sosionomi, SOS2017SMM

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Osaajana kehittyminen 5
3
1
1
 
2
1
 
1
 
1
 
0
0
 
0
       
0
   
0
   
ICT-valmiudet 3
3
       
3
               
0
                   
Työelämän englanti 4  
4
       
4
                   
0
             
Työelämän ruotsi 4
4
     
4
             
0
                       
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                         
Yrittäjyys 3
3
       
3
               
0
                   
JAMK Innovaatioviikko 2
2
       
2
               
0
                   
18510994101045090040100100
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
3
     
3
           
0
                         
Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta 3
3
       
3
             
0
                     
Turvallisen lääkehoidon perusteet 2
2
       
2
               
0
                   
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 3
3
     
3
           
0
                         
11000650000060320000000000
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
3
     
3
             
0
                       
Toimintakyky ja osallisuus 3
3
     
3
             
0
                       
Sosiaali- ja terveysalan palvelut 4
4
     
4
           
0
                         
100001000000046000000000000
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
3
     
3
             
0
                       
Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 3
3
       
3
               
0
                   
6000330000003030000000000
ASIAKASTYÖ SOSIAALIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Sosiaalialan monitieteiset lähtökohdat 3
3
       
3
             
0
                     
Sosiaaliohjaus ja kasvatus asiakastyössä 3
3
       
3
             
0
                     
Lastensuojelun ja perhetyön perusteet 5  
5
       
5
                   
0
             
Mielenterveys- ja päihdetyö 5  
5
       
5
                   
0
             
Seniori- ja vanhustyö 5  
5
       
5
                 
0
               
Social Policy and Social Problems 5  
5
         
5
                     
0
         
Asiakastyön orientoiva harjoittelu 6
6
       
6
             
0
                     
Asiakastyön harjoittelu 1 12  
12
         
12
                   
0
           
123200012151700000120051012500000
SOSIAALIALAN TYÖMUODOT JA MENETELMÄT
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Luova toiminta asiakastyössä 3
3
       
3
             
0
                     
Lastensuojelun ja perhetyön menetelmät 5    
5
         
5
                       
0
     
Music and Physical Activities 5  
5
       
5
                 
0
0
             
Ratkaisukeskeinen työ ja verkostomenetelmät 5  
5
         
5
                     
0
         
Perusturva ja sosiaaliohjaus 5  
5
       
5
                 
0
               
Asiakastyön harjoittelu 2 11    
11
         
11
                       
0
     
315160031051600003007.52.505016000
OSALLISUUDEN TUKEMINEN SOSIAALIALALLA
(Kaikki pakollisia)
                                       
0
       
Osallistava asiakastyö 7    
7
         
3.5
3.5
                     
0
0
   
Multicultural Work 3  
3
         
3
                   
0
           
Psykososiaalinen kriisityö 5  
5
         
5
                     
0
         
087000083.53.50000000035153.53.500
JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN SOSIAALIALALLA
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Leadership Skills and Quality Assurance 5    
5
         
5
                       
0
     
Lähijohtaminen sosiaalipalveluissa 5  
2.5
2.5
       
2.5
 
2.5
               
0
     
0
   
Lähijohtamisen harjoittelu 6  
3
3
       
3
 
3
               
0
     
0
   
05.510.500005.555.5000000005.50055.500
KEHITTYVÄ ASIANTUNTIJUUS SOSIAALIALALLA
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Kehittyvä asiantuntijuus I 10      
10
           
10
                         
10
Kehittyvä asiantuntijuus II 10      
10
           
10
                         
10
0002000000020000000000000020
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                                 
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                                 
Tutkimus ja kehittäminen 5    
5
           
5
                       
0
   
Opinnäytetyö osa 1 5    
5
           
5
                       
0
   
Opinnäytetyö osa 2 10      
10
           
10
                         
10
0010100000010100000000000010010
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6065.544.53028322936.524.5203014141814012.516.520.5161524.520030

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.