Sosionomi, SOS2019SMM

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                         
Osaajana kehittyminen 5
2.5
1.25
1.25
 
1.25
1.25
 
1.25
 
1.25
 
0
0
   
0
   
0
   
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                 
Työelämän englanti 4  
4
       
4
             
0
           
Työelämän ruotsi 4
4
     
4
           
0
                 
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                 
Yrittäjyys 3
3
       
3
           
0
               
JAMK InnoFlash 2
2
       
2
           
0
               
17.55.31.3011.36.341.301.3011.36.3041.3001.300
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                         
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
3
     
3
           
0
                 
Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta 3
3
       
3
           
0
               
Turvallisen lääkehoidon perusteet 2
2
       
2
           
0
               
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 3
3
     
3
           
0
                 
1100065000006500000000
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
3
     
3
           
0
                 
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
3
     
3
           
0
                 
Sosiaali- ja terveysalan palvelut 4
4
     
4
           
0
                 
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 6
6
       
6
           
0
               
160001060000010600000000
ASIAKASTYÖ SOSIAALIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Sosiaalialan monitieteiset lähtökohdat 3
3
       
3
           
0
               
Sosiaaliohjaus ja kasvatus asiakastyössä 3
3
       
3
           
0
               
Lastensuojelun ja perhetyön perusteet 5  
5
       
5
             
0
           
Mielenterveys- ja päihdetyö 5  
5
       
5
             
0
           
Seniori- ja vanhustyö 5  
5
       
5
             
0
           
Social Policy and Social Problems 5  
5
         
5
             
0
         
Asiakastyön orientoiva harjoittelu 6
6
       
6
           
0
               
Asiakastyön harjoittelu 1 12  
12
         
12
             
0
         
12320001215170000120151700000
SOSIAALIALAN TYÖMUODOT JA MENETELMÄT
(Kaikki pakollisia)
                                         
Luova toiminta asiakastyössä 3
3
       
3
           
0
               
Lastensuojelun ja perhetyön menetelmät 5    
5
         
5
               
0
     
Music and Physical Activities 5  
5
       
5
             
0
           
Ratkaisukeskeinen työ ja verkostomenetelmät 5  
5
         
5
             
0
         
Perusturva ja sosiaaliohjaus 5  
5
       
5
             
0
           
Asiakastyön harjoittelu 2 11    
11
         
11
               
0
     
315160031051600030105016000
OSALLISUUDEN TUKEMINEN SOSIAALIALALLA
(Kaikki pakollisia)
                                         
Osallistava asiakastyö 7    
7
         
3.5
3.5
             
0
0
   
Multicultural Work 3  
3
         
3
             
0
         
Psykososiaalinen kriisityö 5  
5
         
5
             
0
         
087000083.53.500000803.53.500
JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN SOSIAALIALALLA
(Kaikki pakollisia)
                                         
Lähijohtaminen sosiaalipalveluissa 5    
5
           
5
               
0
   
Lähijohtamisen harjoittelu 6    
6
           
6
               
0
   
Oman työn kehittäminen, johtaminen ja palvelumuotoilu 5    
5
         
5
               
0
     
001600000511000000051100
KEHITTYVÄ ASIANTUNTIJUUS SOSIAALIALALLA
(Kaikki pakollisia)
                                         
Kehittyvä asiantuntijuus I 10      
10
           
10
                 
10
Kehittyvä asiantuntijuus II 10      
10
           
10
                 
10
000200000002000000000020
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan 0-15 op)
                                         
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                         
Tutkimus ja kehittäminen 5    
5
           
5
               
0
   
Opinnäytetyö osa 1 5    
5
           
5
               
0
   
Opinnäytetyö osa 2 10    
5
5
         
5
5
             
5
 
5
001550000015500000001505
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
                                         
000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 59.560.355.32527.332.32931.324.530.82527.332.302931.3024.530.8025

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.