Toimintaterapeutti, STT2018SMM

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                             
Osaajana kehittyminen 5
2.5
1.25
1.25
 
2.5
 
1.25
 
1.25
   
0
0
     
0
   
0
     
ICT-valmiudet 3
3
     
3
           
0
                     
Työelämän englanti 4  
4
         
4
                 
0
         
Työelämän ruotsi 4
4
     
4
             
0
                   
Työelämän viestintä 3
3
     
3
           
0
                     
Yrittäjyys 3
3
       
3
               
0
               
JAMK Innovaatioviikko 2
2
       
2
               
0
               
17.55.31.3012.551.341.3007.35.30501.3401.3000
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                             
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
3
     
3
             
0
                   
Lääketiede kansanterveyden näkökulmasta 3
3
       
3
             
0
                 
Turvallisen lääkehoidon perusteet 2
2
       
2
               
0
               
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 3
3
     
3
           
0
                     
Lääketiede kuntoutuksen näkökulmasta 2  
2
       
2
                 
0
           
112006520000333202000000
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
                                             
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
3
     
3
             
0
                   
Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla 3
3
     
3
           
0
                     
Sosiaali- ja terveysalan palvelut 4
4
     
4
             
0
                   
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 6
6
       
6
               
0
               
1600010600000370600000000
ASIAKKUUS TOIMINTATERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
                                             
Harjoittelu I 5
5
       
5
             
0
                 
Neuropsykologia ja toiminnallinen anatomia 3  
3
       
3
                 
0
           
Toimintakeskeinen arviointi 5  
5
       
5
                 
0
           
Ryhmät toimintaterapiassa 5  
5
       
5
                 
0
           
51300051300000050013000000
TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN TOIMINTATERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
                                             
Johdanto toiminnan mahdollistamiseen 5
5
       
5
             
0
                 
Toiminnan mahdollistaminen I 10  
10
       
10
                 
0
           
Enabling Occupation II 10    
10
         
10
                   
0
     
Näyttöön perustuva toimintaterapia 3
3
       
3
             
0
                 
Harjoittelu III 15    
15
         
15
                   
0
     
Harjoittelu II 15  
15
         
15
                 
0
         
8252500810152500008001015025000
TOIMINTATERAPIAN TOIMINTAYMPÄRISTÖT
(Kaikki pakollisia)
                                             
Ympäristön arviointi ja muokkaaminen 3  
3
         
3
                 
0
         
Community-Based Interventions 5  
5
       
5
                 
0
           
Yhteiskunta, yrittäjyys ja verkostot toimintaterapiassa 3  
3
         
3
                 
0
         
Oman työn kehittäminen, johtaminen ja palvelumuotoilu 5  
5
         
5
                 
0
         
Harjoittelu IV 15      
15
           
15
                     
15
01601500511001500000511000015
KEHITTYVÄ ASIANTUNTIJUUS TOIMINTATERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
                                             
Kehittyvä asiantuntijuus I 10    
5
5
         
5
5
                 
5
 
5
Kehittyvä asiantuntijuus II 10      
10
           
10
                     
10
00515000005150000000005015
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                             
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                             
Tutkimus ja kehittäminen 5    
5
         
5
                   
0
     
Opinnäytetyö osa 1 5    
5
           
5
                   
0
   
Opinnäytetyö osa 2 10    
10
           
10
                   
0
   
00200000051500000000051500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-10 op)
                                             
00000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 57.561.351.33028.52931.33031.3203013.315.31613031.330031.320030

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.