Energia- ja ympäristötekniikka, TER2018SMM

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Osaajana kehittyminen 5
2.86
1.43
0.71
 
1.43
1.43
0.71
0.71
0.71
     
0
0
0
0
 
0
0
 
0
         
ICT-valmiudet 3
3
     
3
             
0
                         
Yrittäjyys 3
3
     
3
             
0
                         
JAMK Innovaatioviikko 2
2
     
2
               
0
                       
Työelämän viestintä 3
3
     
3
             
0
                         
Työelämän englanti 4
4
     
4
               
0
                       
Työelämän ruotsi 4  
4
       
4
                   
0
               
17.95.40.7016.41.44.70.70.70009.76.70.70.704.70.700.700000
LUONNONTIETEET
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Matematiikka 1 5
5
     
5
             
0
                         
Matematiikka 2 5
5
     
5
               
0
                       
Fysiikka 1 5
5
     
5
             
0
                         
Fysiikka 2 5
5
     
5
               
0
                       
Soveltava matematiikka ja fysiikka 5  
5
         
5
                   
0
             
205002000500001010000050000000
ENERGIATEKNIIKAN PERUSTEET 1
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Energiatalous 5
5
     
5
             
0
                         
Kemia ja ympäristötekniikka 4
4
     
4
             
0
                         
90009000000090000000000000
ENERGIATEKNIIKAN PERUSTEET 2
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Teknillinen piirustus ja CAD 5
5
     
5
               
0
                       
Termodynamiikan perusteet 5
5
     
5
               
0
                       
Prosessitekniikan materiaalit 3
3
     
3
               
0
                       
13000130000000013000000000000
ENERGIATEKNIIKKA 1
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Voimalaitostekniikka 5  
5
       
5
                   
0
               
Lujuusoppi 5  
5
       
5
                   
0
               
Lämpö- ja virtaustekniikka 5  
5
       
5
                   
0
               
01500001500000000001500000000
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Sähkötekniikka 1 5  
5
       
5
                   
0
               
Mittaus- ja automaatiotekniikan perusteet 5  
5
       
5
                   
0
               
01000001000000000001000000000
ENERGIATEKNIIKKA 2
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Kiinteistöjen energiaratkaisut 6  
6
         
6
                   
0
             
Prosessisuunnittelu 5  
5
         
5
                   
0
             
Höyrykattilatekniikka 5  
5
         
5
                   
0
             
Putkistosuunnittelu 5  
5
         
5
                   
0
             
Sähkövoimatekniikka 5  
5
         
5
                   
0
             
02600000260000000000260000000
ENERGIATEKNIIKKA 3
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Energiateollisuuden kunnossapito 4    
4
           
4
                     
0
       
Teollisuusprosessien energiatehokkuus 5    
5
           
5
                     
0
       
Säätö- ja automaatiojärjestelmät 5    
5
           
5
                     
0
       
Bioenergy and Combustion 5    
5
           
5
                     
0
       
00190000001900000000000190000
ENERGIANTUOTANTO
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Voimalaitosprosessit 5      
5
           
5
                       
0
   
Voimalaitosautomaatio 5      
5
           
5
                       
0
   
Projektityö 5      
5
           
5
                       
0
   
00015000000150000000000001500
KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Talotekniikka 5      
5
           
5
                       
0
   
Rakennusautomaatio 5      
5
           
5
                       
0
   
Kiinteistöjen energiankäyttö ja -laskenta 5      
5
           
5
                       
0
   
00015000000150000000000001500
YMPÄRISTÖJOHTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Resurssitehokkuus 5      
5
           
5
                       
0
   
Ympäristöpäästöjen hallinta 5      
5
           
5
                       
0
   
Prosessien kehittäminen 5      
5
           
5
                       
0
   
00015000000150000000000001500
METSÄBIOTEOLLISUUS
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Bioraaka-aineet, materiaalit ja sellunvalmistusprosessit 5      
5
           
5
                       
0
   
Paperin ja Kartongin Tuotantoprosessit 5      
5
           
5
                       
0
   
Paperi- ja Kartonkikoneet 5      
5
           
5
                       
0
   
00015000000150000000000001500
KUNNOSSAPITO
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Ennakoiva kunnossapito 5      
5
           
5
                       
0
   
Kunnossapidon toiminnanohjaus 5      
5
           
5
                       
0
   
Käyttövarmuuden hallinta 5      
5
           
5
                       
0
   
00015000000150000000000001500
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                                   
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Harjoittelu 30    
30
         
30
                     
0
         
00300000030000000000003000000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Opinnäytetyö osa 1 5      
5
             
5
                       
5
 
Opinnäytetyö osa 2 10      
10
             
10
                       
10
 
Tutkimus ja kehittäminen 5    
5
           
5
                     
0
       
00515000005015000000000500150
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 15-15 op)
                                                   
00000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 59.961.454.79058.41.429.731.730.724751528.729.70.70.7029.731.7030.724075150

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.