Konetekniikka, TKN2018SMM

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Osaajana kehittyminen 5
3.33
0.83
0.83
 
1.67
1.67
0.83
 
0.83
     
0
0
0
0
 
0
   
0
         
ICT-valmiudet 3
3
     
3
             
0
0
                       
Yrittäjyys 3
3
     
3
             
0
0
                       
JAMK Innovaatioviikko 2
2
       
2
               
0
0
                   
Työelämän viestintä 3
3
       
3
               
0
0
                   
Työelämän ruotsi 4  
4
       
4
                   
0
               
14.34.80.807.76.74.800.80003.83.83.33.304.8000.800000
LUONNONTIETEET
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Matematiikka 1 5
5
     
5
             
0
0
                       
Matematiikka 2 5
5
       
5
               
0
0
                   
Fysiikka 1 5
5
     
5
             
0
0
                       
Fysiikka 2 5
5
       
5
               
0
0
                   
Soveltava matematiikka ja fysiikka 5  
5
         
5
                   
0
             
20500101005000055550050000000
KONETEKNIIKKA
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Mittaus- ja laatutekniikka 3
3
     
3
             
0
0
                       
Valmistustekniikka 5
5
     
5
             
0
0
                       
Materiaalitekniikka 4
4
     
4
             
0
0
                       
Teknillinen piirustus ja CAD 5
5
       
5
               
0
0
0
                 
Tuotantotekniikan perusteet 5
5
       
5
               
0
0
                   
Statiikka 4  
4
       
4
                   
0
               
Lujuusoppi 6  
6
       
6
                   
0
               
3D-mallinnus 5  
5
         
5
                   
0
             
Koneenosat 5  
5
         
5
                   
0
             
Sähkötekniikka 5  
5
       
5
                   
0
               
Automaatiotekniikan perusteet 5  
5
       
5
                   
0
               
Teollisuustalous 5  
5
       
5
                   
0
               
22.035001210.025100000664.24.21.725100000000
KONETEKNIIKAN PERUSTEET (A)
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Turvallisuustekniikka 5  
5
       
5
                   
0
               
Tuotantojärjestelmät 1 5  
5
       
5
                   
0
               
Toimilaitetekniikka 5  
5
         
5
                   
0
             
01500001050000000001050000000
TUOTE JA PROSESSIT
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Prosessien kehittäminen 5    
5
         
5
                     
0
         
Tuotekehitys 4    
4
         
4
                     
0
         
00900000900000000000900000
KONETEKNIIKKA PM
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Koneenosien suunnittelu 5    
5
         
5
                     
0
         
Koneensuunnittelu 5    
5
         
5
                     
0
         
Hitsaustekniikka 5    
5
         
5
                     
0
         
00150000015000000000001500000
KONETEKNIIKKA JM
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Ennakoiva kunnossapito 5    
5
           
5
                     
0
       
Toiminnanohjaus 5    
5
           
5
                     
0
       
Tuotantotekniikan projektityö 2 5    
5
           
5
                     
0
       
00150000001500000000000150000
TUOTANTO JA JOHTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Tuotannon johtamisen suunnittelu 5    
5
           
5
                     
0
       
Tuotantoautomaatio 5    
5
           
5
                     
0
       
Palvelutuotanto 5    
5
         
5
                     
0
         
00150000051000000000005100000
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan 0-15 op)
                                                   
HANKINNAT
(Kaikki pakollisia)
                                                   
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 15-15 op)
                                                   
Proto- ja simulaatiolaboratoriot (5-15 op) 5      
5
           
5
                       
0
   
00050000005000000000000500
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Harjoittelu 30      
30
           
30
                       
0
   
00030000000300000000000003000
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20 op)
                                                   
Tutkimus ja kehittäminen 5    
5
           
5
                       
0
     
Opinnäytetyö osa 1 5      
5
             
5
                       
5
 
Opinnäytetyö osa 2 10      
10
             
10
                       
10
 
Opinnäytetyö, AMK 15      
15
             
15
                       
15
15
0053000000503000000000005022.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 56.359.854.83529.726.739.82029.82535014.814.812.512.51.739.820029.82503500

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.