Konetekniikka, TKN2019SMM

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                               
Osaajana kehittyminen 5
2.5
1.25
1.25
 
1.25
1.25
1.25
 
1.25
     
0
0
 
0
   
0
         
ICT-valmiudet 3
3
     
1.5
1.5
           
0
0
                   
Yrittäjyys 3
3
     
3
             
0
                     
JAMK InnoFlash 2
2
       
2
             
0
                   
Työelämän viestintä 3
3
       
3
             
0
                   
Työelämän englanti 4
4
       
4
             
0
                   
Työelämän ruotsi 4  
4
       
4
               
0
               
17.55.31.305.811.85.301.30005.811.805.3001.300000
LUONNONTIETEET
(Kaikki pakollisia)
                                               
Matematiikka 1 5
5
     
5
             
0
                     
Matematiikka 2 5
5
       
5
             
0
                   
Fysiikka 1 5
5
     
5
             
0
                     
Fysiikka 2 5
5
       
5
             
0
                   
Soveltava matematiikka ja fysiikka 5  
5
       
5
               
0
               
20500101050000010100500000000
KONETEKNIIKKA
(Kaikki pakollisia)
                                               
Mittaus- ja laatutekniikka 3
3
     
3
             
0
                     
Valmistustekniikka 5
5
     
5
             
0
                     
Materiaalitekniikka 4
4
     
4
             
0
                     
Teknillinen piirustus ja CAD 5
5
       
5
             
0
                   
Tuotantotekniikan perusteet 5
5
       
5
             
0
                   
Statiikka 4  
4
       
4
               
0
               
Lujuusoppi 6  
6
       
6
               
0
               
3D-mallinnus 5  
5
         
5
               
0
             
Koneenosat 5  
5
         
5
               
0
             
Sähkötekniikka 5  
5
       
5
               
0
               
Automaatiotekniikan perusteet 5  
5
       
5
               
0
               
Teollisuustalous 5  
5
       
5
               
0
               
2235001210251000001210025100000000
KONETEKNIIKAN PERUSTEET (A)
(Kaikki pakollisia)
                                               
Turvallisuustekniikka 5  
5
         
5
               
0
             
Tuotantojärjestelmät 1 5  
5
         
5
               
0
             
Toimilaitetekniikka 5  
5
         
5
               
0
             
015000001500000000150000000
TUOTE JA PROSESSIT
(Kaikki pakollisia)
                                               
Tuotekehitys 4    
4
         
4
                 
0
         
Kehittämistekniikat 5    
5
         
5
                 
0
         
009000009000000000900000
KONETEKNIIKKA PM
(Kaikki pakollisia)
                                               
Koneenosien suunnittelu 5    
5
         
5
                 
0
         
Koneensuunnittelu 5    
5
         
5
                 
0
         
Hitsaustekniikka 5    
5
         
5
                 
0
         
001500000150000000001500000
KONETEKNIIKKA JM
(Kaikki pakollisia)
                                               
Ennakoiva kunnossapito 5    
5
           
5
                 
0
       
Toiminnanohjaus 5    
5
           
5
                 
0
       
Tuotantotekniikan projektityö 2 5    
5
           
5
                 
0
       
001500000015000000000150000
TUOTANTO JA JOHTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
                                               
Tuotannon johtamisen suunnittelu 5    
5
           
5
                 
0
       
Tuotantoautomaatio 5    
5
           
5
                 
0
       
Palvelutuotanto 5    
5
         
5
                 
0
         
001500000510000000005100000
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                               
HANKINNAT
(Kaikki pakollisia)
                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-30 op)
                                               
Proto- ja simulaatiolaboratoriot (5-15 op) 5      
5
           
5
                   
0
   
000500000050000000000500
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                               
Harjoittelu 30      
30
           
30
                   
0
   
000300000003000000000003000
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20 op)
                                               
Tutkimus ja kehittäminen 5    
5
           
5
                 
0
       
Opinnäytetyö osa 1 5      
5
             
5
                   
5
 
Opinnäytetyö osa 2 10      
10
             
10
                   
10
 
Opinnäytetyö, AMK 15      
15
             
15
                   
15
15
00530000005030000000050022.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 59.560.355.33527.831.835.32530.32535027.831.8035.325030.32503500

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.