Tieto- ja viestintätekniikka, TTV2018KMM

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Osaajana kehittyminen 5
0.83
4.17
     
0.83
1.67
2.5
             
0
0
0
0
0
0
             
0.84.20000.81.72.500000000.80.80.80.80.80.80000000
LUONNONTIETEET
(Kaikki pakollisia)
                                                       
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Johdatus Internet-teknologioihin 4
4
       
4
                 
0
                       
Ohjelmoinnin perusteet 5
5
       
5
                 
0
                       
Käyttöjärjestelmät 6
6
       
6
                 
0
                       
Web-tekniikat 4
4
       
4
                 
0
                       
Digitaalitekniikka 3
3
       
3
                 
0
                       
Kyberturvallisuus 4  
4
       
4
                 
0
0
                   
Tietorakenteet ja algoritmit 4
4
       
4
                 
0
                       
Tietokannat 5
5
       
5
                 
0
                       
3140003140000000031220000000000
OHJELMISTOTEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Ohjelmistosuunnittelu ja testaus 5  
5
       
5
                 
0
0
                   
Olio-ohjelmointi 5
5
       
5
                 
0
                       
Käyttöliittymien ohjelmointi 4
4
       
4
                 
0
                       
Web-palvelinohjelmointi 4  
4
       
4
                 
0
0
                   
Web-ohjelmointi 4
4
       
4
                 
0
                       
Ohjelmistoprojekti 3  
3
       
3
                 
0
0
                   
Järjestelmätestaus 4  
4
       
4
                 
0
0
                   
Ohjelmistotuotanto 6  
6
         
6
                   
0
0
               
Software Business 3  
3
         
3
                   
0
0
               
Ohjelmistotuotannon käytännöt 6  
6
         
6
                   
0
0
               
1331000131615000000013887.57.500000000
VAPAASTI VALITTAVAT AMMATTIAINEOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                                       
IT-PALVELUIDEN TIETOTURVALLINEN SUUNNITTELU JA TUOTANTO
(Kaikki pakollisia)
                                                       
ETHICAL HACKING
(Kaikki pakollisia)
                                                       
KYBERHARJOITUS
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Kyberharjoituksen suunnittelu ja valmistelu 10  
10
       
10
                 
0
0
                   
Kyberharjoituksen toteutus 5  
5
         
5
                   
0
0
               
015000010500000000552.52.500000000
VISUALISOINTI
(Kaikki pakollisia)
                                                       
ENTERPRISE APPLICATIONS
(Kaikki pakollisia)
                                                       
GAME DEVELOPMENT
(Kaikki pakollisia)
                                                       
INTERNET OF THINGS
(Kaikki pakollisia)
                                                       
ADVANCED PROGRAMMING
(Kaikki pakollisia)
                                                       
MOBILE PROGRAMMING
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Android Application Development 5  
5
         
5
                       
0
             
Mobile Project 5  
5
         
5
                       
0
             
0100000010000000000000100000000
PALVELUJEN LAADUNHALLINTA
(Kaikki pakollisia)
                                                       
KONESALIT
(Kaikki pakollisia)
                                                       
MODERN MARKETING
(Kaikki pakollisia)
                                                       
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Harjoittelu 30  
15
15
       
15
15
                     
0
0
           
0151500001515000000000001515000000
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Opinnäytetyö osa 1 5
0.83
4.17
     
0.83
1.67
2.5
             
0
0
0
0
0
0
             
Opinnäytetyö osa 2 10  
5
5
       
5
5
                     
0
0
           
Tutkimus ja kehittäminen 5
0.83
4.17
     
0.83
1.67
2.5
             
0
0
0
0
0
0
             
1.713.35001.73.310.050000001.71.71.71.71.76.75000000
KYBERTURVALLISUUDEN YDINOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                                       
Data Network Protocols 3  
3
       
3
                 
0
0
                   
Linux Servers 4  
4
       
4
                 
0
0
                   
Protocol Programming 3  
3
         
3
                   
0
0
               
Data Security Testing 3  
3
         
3
                   
0
0
               
Tietoturvateknologiat 6  
6
         
6
                   
0
0
               
0190000712000000003.53.56600000000
MEDIATEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                                       
TIETOVERKKOTEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                                       
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                                       
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 46.5111.5200046.54269.52000000046.5212118.518.532.520000000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.