Tieto- ja viestintätekniikka, TTV2018SMM

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Osaajana kehittyminen 5  
2.5
2.5
     
0.83
1.67
0.83
1.67
             
0
0
0
0
0
0
     
ICT-valmiudet 3  
3
       
1
2
                 
0
0
0
           
Yrittäjyys 3  
3
       
1
2
                 
0
0
0
           
JAMK Innovaatioviikko 2  
2
       
0.67
1.33
                 
0
0
0
           
Työelämän englanti 4  
4
       
1.33
2.67
                 
0
0
0
           
Työelämän ruotsi 4  
4
       
1.33
2.67
                 
0
0
0
           
Työelämän viestintä 3  
3
       
1
2
                 
0
0
0
           
021.52.50007.214.30.81.700000007.27.27.20.80.80.8000
LUONNONTIETEET
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Matematiikka 1 5  
5
       
1.67
3.33
                 
0
0
0
           
Matematiikka 2 5  
5
       
1.67
3.33
                 
0
0
0
           
Sovellettu matematiikka: Todennäköisyyslaskenta 3  
1.5
1.5
     
0.5
1
0.5
1
             
0
0
0
0
0
0
     
Sovellettu matematiikka: Optimointi ja verkkomallit 3  
1.5
1.5
     
0.5
1
0.5
1
             
0
0
0
0
0
0
     
Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit 3  
1.5
1.5
     
0.5
1
0.5
1
             
0
0
0
0
0
0
     
Sovellettu matematiikka: Analyyttinen geometria 3  
3
       
1
2
                 
0
0
0
           
Sovellettu matematiikka: Kryptologia 3  
1.5
1.5
     
0.5
1
0.5
1
             
0
0
0
0
0
0
     
Fysiikka 1 3  
3
       
1
2
                 
0
0
0
           
Fysiikka 2 3  
1.5
1.5
     
0.5
1
0.5
1
             
0
0
0
0
0
0
     
Fysiikan perusteet 3  
3
       
1
2
                 
0
0
0
           
Fysiikan laboraatiot 3  
1.5
1.5
     
0.5
1
0.5
1
             
0
0
0
0
0
0
     
028.090009.318.73600000009.39.39.3333000
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Johdatus Internet-teknologioihin 4
4
     
4
             
0
0
                       
Ohjelmoinnin perusteet 5
5
     
5
             
0
0
                       
Käyttöjärjestelmät 6
6
     
6
             
0
0
                       
Web-tekniikat 4
4
     
4
             
0
0
                       
Digitaalitekniikka 3
3
       
3
               
0
0
                   
Kyberturvallisuus 4  
4
       
4
                   
0
               
Tietorakenteet ja algoritmit 4  
4
       
4
                   
0
               
Tietokannat 5  
5
         
5
                   
0
             
2213001938500009.59.51.51.50850000000
OHJELMISTOTEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Ohjelmistosuunnittelu ja testaus 5
5
       
5
               
0
0
                   
Olio-ohjelmointi 5
5
       
5
               
0
                     
Käyttöliittymien ohjelmointi 4
4
       
4
                 
0
                   
Web-palvelinohjelmointi 4  
4
       
4
                   
0
               
Web-ohjelmointi 4  
4
       
4
                   
0
               
Sähkötekniikka 4  
4
       
4
                   
0
               
Elektroniikka 4  
4
         
4
                   
0
             
Sulautettu ohjelmointi 3  
3
         
3
                   
0
             
Peliohjelmointi 3  
3
         
3
                   
0
             
Ohjelmistoprojekti 3  
3
         
3
                   
0
             
Järjestelmätestaus 4  
4
         
4
                   
0
             
Ohjelmistotuotanto 6    
6
         
6
                     
0
         
Software Business 3    
3
           
3
                     
0
       
Ohjelmistotuotannon käytännöt 6    
6
           
6
                     
0
       
142915001412176900007.56.5012170690000
IT-PALVELUIDEN TIETOTURVALLINEN SUUNNITTELU JA TUOTANTO
(Kaikki pakollisia)
                                                   
ETHICAL HACKING
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Web Application Security 5    
5
         
1.67
3.33
                   
0
0
0
     
Software Exploitation 5    
5
         
1.67
3.33
                   
0
0
0
     
Reverse Engineering 5    
5
         
1.67
3.33
                   
0
0
0
     
0015.0000005.010.000000000005.05.05.0000
KYBERHARJOITUS
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Kyberharjoituksen suunnittelu ja valmistelu 10    
10
         
10
                     
0
         
Kyberharjoituksen toteutus 5    
5
           
5
                     
0
       
00150000010500000000001050000
VISUALISOINTI
(Kaikki pakollisia)
                                                   
3D-mallintamisen perusteet 5    
5
         
5
                     
0
         
Teollisuuden visualisointi 5    
5
           
5
                     
0
       
Graafinen suunnittelu 5    
5
           
5
                     
0
       
00150000051000000000005100000
MODERN MARKETING
(Kaikki pakollisia)
                                                   
International Skills 5    
5
         
5
                     
0
         
Marketing Planning and Measurements 5    
5
         
5
                     
0
         
00100000010000000000001000000
ENTERPRISE APPLICATIONS
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Advanced Databases 7    
7
         
2.33
4.67
                   
0
0
0
     
Service-oriented applications 8  
4
4
     
1.33
2.67
1.33
2.67
             
0
0
0
0
0
0
     
04.011.00001.32.73.77.300000001.31.31.33.73.73.7000
GAME DEVELOPMENT
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Basics of Game Development 5    
5
           
5
                     
0
       
Game Development Project 10    
10
           
10
                     
0
       
00150000001500000000000150000
INTERNET OF THINGS
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Embedded Systems Design and Development 5    
5
         
5
                     
0
         
Internet of Things 10    
10
           
10
                     
0
       
00150000051000000000005100000
ADVANCED PROGRAMMING
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Functional Programming 6    
6
           
6
                     
0
       
Concurrent Programming 5    
5
           
5
                     
0
       
Graphics Programming 4    
4
           
4
                     
0
       
00150000001500000000000150000
MOBILE PROGRAMMING
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Android Application Development 5    
5
         
5
                     
0
         
Mobile Application Development 5    
5
         
5
                     
0
         
iOS Application Development 5    
5
         
5
                     
0
         
Mobile Project 5    
5
         
5
                     
0
         
00200000020000000000002000000
PALVELUJEN LAADUNHALLINTA
(Kaikki pakollisia)
                                                   
KONESALIT
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Konesali infrastruktuuri 4    
4
         
4
                     
0
         
Virtualisointi 7    
7
         
7
                     
0
         
Pilvipalvelut 4    
4
         
4
                     
0
         
00150000015000000000001500000
VAPAASTI VALITTAVAT AMMATTIAINEOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Johdatus teolliseen internetiin 3
3
       
3
               
0
0
                   
Script Programming 3
3
       
3
               
0
0
                   
IoT järjestelmän toteutus 5  
5
       
5
                   
0
               
Datan analysointi 4  
4
         
4
                   
0
             
69000654000000330540000000
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Harjoittelu 30      
30
           
10
20
                     
20
20
20
Täydentävä harjoittelu 0 - 15      
15
           
5
10
                     
10
10
10
Syventävä ammatillinen harjoittelu 0 - 15      
15
           
5
10
                     
10
10
10
00060000000204000000000000202020
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                                   
Opinnäytetyö osa 1 5      
5
           
5
                       
0
   
Opinnäytetyö osa 2 10      
10
             
10
                       
10
10
Tutkimus ja kehittäminen 5      
5
             
5
                       
5
 
00020000000515000000000005105
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                                   
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                                   
TIETOVERKKOTEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                                   
MEDIATEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                                   
KYBERTURVALLISUUDEN YDINOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                                   
00000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 42104.5172.580192342.861.783.58925559.59.51211042.843.817.883.576.512.5253025

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.