Tieto- ja viestintätekniikka, TTV2019SM

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
TYÖELÄMÄVALMIUDET
(Kaikki pakollisia)
                                               
Osaajana kehittyminen 5
1
2
2
 
1
 
1
1
1
1
   
0
   
0
0
 
0
0
       
ICT-valmiudet 3
3
     
1.5
1.5
           
0
0
                   
Yrittäjyys 3
1.5
1.5
     
1.5
1.5
           
0
 
0
               
JAMK InnoFlash 2
2
     
2
             
0
                     
Työelämän englanti 4
4
       
4
             
0
                   
Työelämän ruotsi 4  
4
       
2
2
             
0
0
             
Työelämän viestintä 3
3
     
3
             
0
                     
14.57.5207.574.5311007.5704.530110000
LUONNONTIETEET
(Kaikki pakollisia)
                                               
Matematiikka 1 5
5
       
5
             
0
                   
Matematiikka 2 5  
5
       
5
               
0
               
Sovellettu matematiikka: Todennäköisyyslaskenta 3    
3
           
3
                 
0
       
Sovellettu matematiikka: Optimointi ja verkkomallit 3    
3
         
3
                 
0
         
Sovellettu matematiikka: Vektorit ja matriisit 3  
1.5
1.5
       
1.5
1.5
             
0
 
0
         
Sovellettu matematiikka: Analyyttinen geometria 3  
3
         
3
               
0
             
Sovellettu matematiikka: Kryptologia 3    
3
         
3
                 
0
         
Fysiikka 1 3  
3
       
1.5
1.5
             
0
0
             
Fysiikka 2 3  
3
         
3
               
0
             
Fysiikan perusteet 3
1.5
1.5
     
1.5
 
1.5
         
0
   
0
             
Fysiikan laboraatiot 3  
1.5
1.5
       
1.5
1.5
             
0
 
0
         
6.518.512006.56.512930006.506.5120930000
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                               
Johdatus Internet-teknologioihin 4
4
     
4
             
0
                     
Ohjelmoinnin perusteet 5
5
     
5
             
0
                     
Käyttöjärjestelmät 6
6
     
6
             
0
                     
Web-tekniikat 4
4
     
4
             
0
                     
Digitaalitekniikka 3
1.5
1.5
     
1.5
1.5
           
0
 
0
               
Kyberturvallisuus 4  
4
       
2
2
             
0
0
             
Tietorakenteet ja algoritmit 4  
4
       
2
2
             
0
0
             
Tietokannat 5
2.5
2.5
     
2.5
 
2.5
         
0
   
0
             
2312001945.56.5000019405.56.50000000
OHJELMISTOTEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                               
Ohjelmistosuunnittelu ja testaus 5
5
       
5
             
0
                   
Olio-ohjelmointi 5
5
       
5
             
0
                   
Käyttöliittymien ohjelmointi 4
4
       
4
             
0
                   
Web-palvelinohjelmointi 4  
4
       
4
               
0
               
Web-ohjelmointi 4  
4
       
4
               
0
               
Sähkötekniikka 4  
4
       
4
               
0
               
Elektroniikka 4  
4
         
4
               
0
             
Sulautettu ohjelmointi 3  
3
         
3
               
0
             
Peliohjelmointi 3  
3
         
3
               
0
             
Ohjelmistoprojekti 3  
3
         
3
               
0
             
Järjestelmätestaus 4  
4
         
4
               
0
             
Ohjelmistotuotanto 6    
6
         
6
                 
0
         
Software Business 3    
3
           
3
                 
0
       
Ohjelmistotuotannon käytännöt 6    
6
           
6
                 
0
       
142915001412176900014012170690000
IT-PALVELUIDEN TIETOTURVALLINEN SUUNNITTELU JA TUOTANTO
(Kaikki pakollisia)
                                               
ETHICAL HACKING
(Kaikki pakollisia)
                                               
Web Application Security 5    
5
         
2.5
2.5
               
0
0
       
Software Exploitation 5    
5
         
2.5
2.5
               
0
0
       
Reverse Engineering 5    
5
         
2.5
2.5
               
0
0
       
0015000007.57.5000000007.57.50000
KYBERHARJOITUS
(Kaikki pakollisia)
                                               
Kyberharjoituksen suunnittelu ja valmistelu 10    
10
         
10
                 
0
         
Kyberharjoituksen toteutus 5    
5
           
5
                 
0
       
001500000105000000001050000
VISUALISOINTI
(Kaikki pakollisia)
                                               
3D-mallintamisen perusteet 5    
5
         
5
                 
0
         
Teollisuuden visualisointi 5    
5
           
5
                 
0
       
Graafinen suunnittelu 5    
5
           
5
                 
0
       
001500000510000000005100000
MODERN MARKETING
(Kaikki pakollisia)
                                               
International Skills 5    
5
         
5
                 
0
         
Marketing Planning and Measurements 5    
5
         
5
                 
0
         
001000000100000000001000000
ENTERPRISE APPLICATIONS
(Kaikki pakollisia)
                                               
Advanced Databases 7    
7
           
7
                 
0
       
Service-oriented applications 8    
8
           
8
                 
0
       
001500000015000000000150000
GAME DEVELOPMENT
(Kaikki pakollisia)
                                               
Basics of Game Development 5    
5
           
5
                 
0
       
Game Development Project 10    
10
           
10
                 
0
       
001500000015000000000150000
INTERNET OF THINGS
(Kaikki pakollisia)
                                               
Embedded Systems Design and Development 5    
5
         
5
                 
0
         
Internet of Things 10    
10
           
10
                 
0
       
001500000510000000005100000
ADVANCED PROGRAMMING
(Kaikki pakollisia)
                                               
Functional Programming 6    
6
           
6
                 
0
       
Concurrent Programming 5    
5
           
5
                 
0
       
Graphics Programming 4    
4
           
4
                 
0
       
001500000015000000000150000
MOBILE PROGRAMMING
(Kaikki pakollisia)
                                               
Android Application Development 5    
5
         
5
                 
0
         
Mobile Application Development 5    
5
         
5
                 
0
         
iOS Application Development 5    
5
         
5
                 
0
         
Mobile Project 5    
5
         
5
                 
0
         
002000000200000000002000000
PALVELUJEN LAADUNHALLINTA
(Kaikki pakollisia)
                                               
KONESALIT
(Kaikki pakollisia)
                                               
Konesali infrastruktuuri 4    
4
         
4
                 
0
         
Virtualisointi 7    
7
         
7
                 
0
         
Pilvipalvelut 4    
4
         
4
                 
0
         
001500000150000000001500000
VAPAASTI VALITTAVAT AMMATTIAINEOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                               
Johdatus teolliseen internetiin 3
3
       
3
             
0
                   
Script Programming 3
3
       
3
             
0
                   
IoT järjestelmän toteutus 5  
5
       
5
               
0
               
Datan analysointi 4  
4
         
4
               
0
             
Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö 1
1
     
1
             
0
                     
790016540000160540000000
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
                                               
Harjoittelu 30      
30
           
30
                   
0
   
Täydentävä harjoittelu 0 - 15      
15
             
15
                   
15
15
Syventävä ammatillinen harjoittelu 0 - 15      
15
           
5
10
                 
10
10
10
0006000000035250000000003512.512.5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
                                               
Opinnäytetyö osa 1 5      
5
           
5
                   
0
   
Opinnäytetyö osa 2 10      
10
             
10
                   
10
10
Tutkimus ja kehittäminen 5    
1.67
3.33
         
1.67
1.67
1.67
             
1.67
 
1.67
1.67
 
001.718.3000001.76.711.700000001.706.76.75
YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
                                               
TIETOVERKKOTEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                               
MEDIATEKNIIKAN YDINOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                               
KYBERTURVALLISUUDEN YDINOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
                                               
000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6576180.778.327.537.533.542.588.592.241.736.727.537.5033.542.5088.592.2041.719.217.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.