Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus, Monimuotototeutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3
ORIENTOIVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
           
Yhteisömuusikkona yhteiskunnassa 5
3.33
1.67
1.67
1.67
1.67
 
3.31.71.71.71.70
SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
           
Musiikkiterapian soveltava käyttö osana yhteisömuusikon toimintaa 5
3.33
1.67
1.67
1.67
1.67
 
Taidelähtöiset menetelmät hyvinvoinnin edistäjänä 5
3.33
1.67
1.67
1.67
1.67
 
Musiikilliset valmiudet 5
3.33
1.67
1.67
1.67
1.67
 
10.05.05.05.05.00
KEHITTÄMISPROJEKTI
(Kaikki pakollisia)
           
Kehittämisprojekti 10
10
5
5
5
5
 
1055550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 23.311.711.711.711.70

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.