Verkosto-osaaminen ja moniammatillinen yhteistyö, 5 op - AETM2018