Verkosto-osaaminen ja moniammatillinen yhteistyö, 5 op - AE00BC92