Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa, 3 op - EK00BJ40