Dialoginen ohjaussuhde ja -vuorovaikutus, 3 op - EK00BJ42