Uraohjausprosessi ja työmenetelmät, 5 op - EK00BJ44