Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot, 5 op - EK00BJ46