Uraohjauspalveluiden kehittäminen, 7 op - EK00BJ52