Tulevaisuuden työelämä ja tulevaisuuden koulutus, 2 op - EK00BR96