Uuden toimintakulttuurin kehittäminen, 10 op - EK00BS02