Harjoittelu 2 - Asiakkuudet ja markkinointi, 6 op - HAKHW200