Tulevaisuuden johtajat-Johtamisen ohjelma, 10 op - HTLY2015