Kokeilemalla kehittämisen projekti I, 5 op - HTLY2017