Kokeilemalla kehittämisen projekti II, 5 op - HTLY2018