Kansainvälisen projektin johtaminen I, 7 op - HTLY3010