Creators -Luovuuden ja palvelumuotoilun ohjelma, 10 op - HTLY3022