Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen, 2 op - BI00BB51