Musiikkikasvatuksen soveltava didaktiikka, 5 op - KMLP0601