Musiikin kirjoittaminen 1 (pop/jazz), 5 op - KMPM0112