Musiikin kirjoittaminen 2 (pop/jazz), 5 op - KMPM0113