Paikkatietojärjestelmät luonnonvara-alalla, 3 op - LMSN0300