Biotalouden tuotteiden ja palveluiden tuotteistaminen, 10 op - LMVB0300