Tuotantoeläinten anatomian, fysiologian ja etologian perusteet, 5 op - LVAE0100