Kehittyvän maatilan tuotantoprosessit, 8 op - LMVY1200