Yksityismetsätalouden suunnittelu ja talous, 6 op - LMSM0300