Maatilatalouden kirjanpito ja verotus, 7 op - LMSY0500