Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta, 5 op - MMPR6130