Palveluyritysten ympäristöjohtaminen, 5 op - MMPT2300