Venäjän kulttuuri ja kieli (MARATA), 5 op - MZMV0200