Akuutti ja operatiivinen hoitotyö, 4 op - SHZC1510