Sosiaali- ja terveysalan palvelut, 4 op - SZXX1530