Työhyvinvointi ja työturvallisuus, 3 op - SZZZ1540