Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu, 7 op - SHZBW520