Laajavastuisen hoitotyön harjoittelu, 6 op - SHZDW510